Patikimas durelių užraktas užtikrina, kad automobilis būtų apsaugotas nuo vagystės. Anksčiau automobilių savininkai kiekvienas dureles užrakindavo atskirai ranka. Šiandien automobilių gamintojai siūlo centrinio užrakto sistemą, kuri automatiškai užrakina visas automobilio duris.

Centrinis užraktas – tai komforto sistema. Tai ne konkretaus elemento pavadinimas, o visa sistema, kurioje integruoti įvairūs jutikliai, mechanizmai ir pan.

Pagrindinės centrinio užrakto sistemos sudedamosios dalys

Sistemą sudaro šie komponentai:

Įvesties jungikliai. Tai – ribiniai jungikliai ir mikro jungikliai. Pirmasis siunčia informaciją apie durų padėtį į valdymo bloką. Taip valdymo blokas informuojamas, ar durys atidarytos, ar uždarytos. Mikrojungikliai leidžia centriniam valdymo blokui nustatyti, ar durų spyna užrakinta, ar atrakinta.

Valdymo blokas. Galima sakyti, kad tai visos sistemos smegenys. Jis analizuoja jutiklių siunčiamus signalus ir siunčia komandas vykdomiesiems įrenginiams. Šiuolaikiniuose automobilių modeliuose kiekvienose duryse įmontuotas atskiras valdymo blokas. Taip galima atskirai (t. y. decentralizuotai) valdyti transporto priemonės duris.

Aktuatoriai. Aktuatoriai yra vykdomieji mechanizmai. Tai pavaros, kurios užrakina duris.

Kaip veikia centrinio užrakto sistema

Kai savininkas uždaro vairuotojo duris pasukdamas raktelį, suveikia mikro jungiklis, kuris siunčia informaciją į centrinį bloką, kad durys užrakintos. Valdymo blokas analizuoja gautą informaciją ir siunčia komandą „Uždaryti” visoms kitoms durų pavaroms. Atrakinimas atliekamas taip pat.

Jei vairuotojas duris uždaro naudodamas nuotolinio valdymo pultą, signalą pirmiausia priima imtuvo antena, kuri yra prijungta prie centrinio valdymo bloko. Pastarasis savo ruožtu siunčia signalus visoms durų pavaroms.

Taip pat siūlome raktus Alfa Romeo automobiliams, Audi, Jaguar ir kt.